FIT&FIGHT CLUB
Wing Chun | Eskrima Boks | Fit&Fight
FIT&FIGHT CLUB
Wing Chun | Eskrima Boks | Fit&Fight
Wing Chun

Wing Chun Kung Fu

Wing Chun Hakkında

Wing Chun

 

Wing Chun, en basit tanımıyla Çin kökenli bir dövüş sanatıdır. Bu dövüş sanatı popülaritesini kazanıncaya dek aile içerisinde geleneksel yolla öğretilen bir sanat olduğundan tarihsel veriler bulunmamaktadır. Bu dövüş sanatının turna kuşu ve yılan haraketlerine dayanıldığı söylenilen bir tekniği vardır. Sanatın popülarite kazanması Bruce Lee’nin popüler kültürün sinema kolu içerisinde ün kazanmasıyla paralellik göstermektedir. Bu sanat diğer dövüş tekniklerinden tamamen farklı olarak asgari haraketle azami korumayı öngörmektedir. Kısa mesafeli diye nitelendirebileceğimiz saldırı ve savunma şekillerini içeren el teknikleri bu sanatın bir başka özelliğidir. Bu kısa mesafeli haraketler bütünü tamamiyle teknik kavramı ile yoğrulmaktadır. Bahsettiğimiz teknik kişinin neredeyse efor sarfetmeden karşısındakini etkisiz hale getirme sonucunu doğurmaktadır. Bu açıdan Wing Chun bir savunma sanatı olarak nitelendirilebilir. El haraketleri dışında rakibe orta ve alt seviyelerde tekme teknikleri de mevcuttur. Bu tekme teknikleri el kabiliyeti ile birleşerek hem rakibin dövüş alanını kısıtlar hem de yarattığı karmaşa ile karşısındakini bu dövüş esnasında etkisiz bırakır. Bu dövüş tekniğinin bir başka odak noktası hızlı yumruk kabiliyetidir. Uzun zaman içerisinde eğitilen dövüşçü yalnızca fiziksel anlamda değil aynı zamanda mental anlamda edindiği eğitim sayesinde, eğitimini almayan insanlar için yapılması pekde mümkün gözükmeyen haraketler ortaya çıkarır. Mental olarak değerlendirebileceğimiz noktada dövüşçü sezgisel yetilerini de en üst düzeye çıkararak bir dövüş esnasında karşısındaki dövüşçünün hamlelerini sezebilir. Öte yandan bu sanat aynı zamanda felsefi bir nitelik taşıyarak şu mesajları da öğrenciye aktarmaya özen gösterir; Rakibin güç ve kuvveti önünde durulmamalıdır, kendisine yapılan müdehale ya da uygulanan gücü bir enerji olarak kavrayıp kendi lehine çevirmelidir, bir dövüşçü asla gereksiz yere güç kullanmamalıdır ve dövüş esnasında gergin ve kısıtlı değil tam tersine seri ve rahat olmayı bilmelidir. Tüm bu bağlamda incelenildiğinde Wing Chun bireyin kendi kuvvetini disipline etme ve disipline ettiği bu kuvveti savunma temelli harcama olarak nitelendirilebilir. Öte yandan inceleyeceğimiz temel Wing Chun kuralları da bu kapsamda tanımı kavramamıza yardımcı olacaktır. İlk olarak dövüşçünün mesafesini kapatmasına bir engel yok ise rakibine yakınlaşmalı. Yine aynı bağlamda bir dövüşçü teması olabildiğince erken sağlamayı ve bunu korumayı öğrenmeli. Dövüşçü kendisine uygulanan gücü lehine çevirip avantaj elde edebilmeli ve son olarakta kişi rakibini terk etmemeyi her ne olursa olsun onu takip etmeyi ve olabildiğince fırsat vermemeyi kendine amaç edinmelidir.

Wing Chun Eğitmenlerimiz

Fit&Fight Club
Günlük program
No results for today